Bedrijfsaankoop

Bedrijfsaankoop

‘BO bedrijfsopvolging helpt u het gehele proces te overzien bij een bedrijfsaankoop. Zo bent u goed voorbereid op elke vervolgstap’

Een bedrijfsovername biedt vele voordelen. Het bedrijf dat u koopt heeft namelijk al omzet, een klantenbestand, een product met een plaats in de markt en een lopende bedrijfsvoering. Maar wilt u slagen met een bedrijfsaankoop? Dan vereist dat een goede voorbereiding. BO bedrijfsopvolging begeleidt u hierbij. Van het vinden van het juiste bedrijf tot en met het analyseren en adviseren hoe u uw groeiplannen optimaal realiseert.

De koop van een bedrijf kan op verschillende manieren met diverse doelstellingen. Elke variant kent een andere uitgangspositie en stelt zijn eisen aan het proces. Uw vertrekpunt en doelstellingen zijn voor ons de basis voor het samen vormgeven van het overnameproces.

Strategische overname

U wilt een bedrijf kopen om een strategisch doel te bereiken. Want de overname van een ander bedrijf kan leiden tot hogere winsten, een groter marktaandeel en levert nieuwe kennis van een product of markt op. Dit betekent dat u een groot aantal bedrijven gaat bekijken. BO Bedrijfsoverdracht begeleidt u hierbij. Wij richten ons op het zo snel mogelijk duidelijk krijgen welke elementen bepalend zijn voor de overname. Zo verliest geen van beide partijen onnodig tijd en blijven tussenpersonen gemotiveerd om kandidaten aan te dragen. Wij ondersteunen u bij een passende acquisitie.

Management Buy-Out koop

U wilt als manager of managementteam het bedrijf overnemen waar u werkt: een Management Buy-Out koop (MBO). Omdat u start als ondernemer(s) moet u naast het koopproces veel fiscale en juridische stappen doorlopen. En daarnaast een passende oplossing vinden voor huisvesting. BO bedrijfsopvolging heeft specifieke kennis in huis om u hierbij goed te kunnen helpen. Bovendien ondersteunen wij de teamvorming gedurende het gehele overnameproces. Door deze werkwijze vergroten wij niet alleen de kans op een succesvolle transactie, maar ook de kans op een succesvol vervolg.

Management Buy-In koop

Als ervaren manager of ex-ondernemer kiest u voor zelfstandig ondernemerschap: een Management Buy-In koop (MBI). BO bedrijfsopvolging heeft veel succesvolle MBI-transacties gerealiseerd en ondersteunt u hier dan ook graag bij. De ervaring leert dat u alle zeilen bij moet zetten bij het realiseren van een MBI, ook al lijkt het niet zo ingewikkeld. De concurrentie is namelijk groot en de markt niet transparant. Wij helpen u uzelf als professionele koper te manifesteren. Daarbij bieden wij u de nodige informatie om in contact te kunnen komen met interessante bedrijven. Dat verhoogt de kans op een succesvolle transactie.

Opvolging familiebedrijf

Het familiebedrijf neemt in onze economie een bijzondere plaats in en verdient de nodige aandacht. Neemt u als opvolger het familiebedrijf over? Dan is dat een felicitatie waard. Het realiseren van een geslaagde bedrijfsoverdracht waar alle betrokkenen op langere termijn tevreden mee zijn, is cruciaal. Evenals een goede relatie met de verkoper en de andere familieleden. Bedrijfsoverdracht bij een familiebedrijf vraagt om een specifieke benadering. Wij onderzoeken de verwachtingen van alle betrokkenen en geven helder weer wat van iedereen wordt verwacht. Daarnaast helpen wij u bij het bepalen van een reële prijs. Omdat de familierelatie van groot belang is bij bedrijfsopvolging, zijn er vaak meer mogelijkheden om maatwerk van het overdrachtsproces te maken. Juridisch kunnen wij daar samen met u de juiste constructie voor vinden.

Neemt u gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend persoonlijk gesprek.

Bekijk hier onze overige diensten.