Bijzonder beheer

Bijzonder beheer

‘BO bedrijfsopvolging begeleidt u bij bijzonder beheer. Samen beoordelen wij de toekomst van u en uw onderneming’

Ondernemen is topsport. U behaalt successen en soms heeft u te maken met tegenslag. Met onze ervaring en juridische kennis inventariseren en beoordelen wij welke kansen er zijn voor uw bedrijf in zwaar weer.

Komt de financiële gezondheid van uw bedrijf in gevaar? En neemt het kredietrisico voor de bank toe? Dan kan de bank ervoor kiezen u te laten begeleiden door de afdeling Bijzonder Beheer. Dit is een ingrijpende beslissing: uw vrijheid van handelen komt in het geding en de bank kan invloed krijgen op uw beleid. In die situaties kan u behoefte hebben aan een partner met wie u kan sparren. Over de eisen die de bank aan uw onderneming stelt bijvoorbeeld. BO bedrijfsopvolging is voor u een deskundige en onafhankelijke sparringpartner. Samen beoordelen wij de toekomst van u en uw onderneming.

Communicatie met de bank

Tijdig en continu communiceren met uw bank is van groot belang. Geef inzicht in uw cijfers en in bijvoorbeeld lopende en aankomende opdrachten. Samen met u bepalen wij de inhoud, houden wij contact met de bank, leggen afspraken vast en werken aan de toekomst van uw onderneming. En stelt uw bank eisen die in uw ogen niet overeenkomen met de continuïteit van uw onderneming? Dan adviseren wij u graag over uw positie.

Herstelplan voor uw bedrijf

Een gezond bedrijf is ook in het belang van uw bank. De bank wil daarom best meegaan in een realistisch plan om tot goede bedrijfsresultaten te komen. Samen met u en eventueel externe deskundigen maken wij een herstelplan dat u aan de bank kunt voordragen. Regelmatig krijgen ondernemers op basis van dit plan gunstiger bankvoorwaarden om daarmee hun herstel te bespoedigen.

Lastenverlichting huisvesting

De huisvestingslast drukt vaak zwaar op een onderneming. Onze kennis van bedrijfsonroerendgoed is vaak van groot belang in een herstelplan. Samen nemen wij uw huisvesting onder de loep en beoordelen of daar een lastenverlichting te realiseren is voor uw onderneming.

Neemt u gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend persoonlijk gesprek.

Bekijk hier onze overige diensten.