Fusie

Fusie

‘BO bedrijfsopvolging staat u ook bij als u overweegt te fuseren met een ander bedrijf. Met onze kennis van zaken en jarenlange ervaring kunt u op ons rekenen’

Als ondernemer bent u op zoek naar een opvolger voor uw bedrijf. Of u ziet mogelijkheden in een samenwerking met een voor u interessante ondernemer. Een fusie tussen beiden bedrijven is dan een mogelijkheid: het samengaan van twee voorheen zelfstandige entiteiten. Een overname- of fusieproces kent vele facetten en emoties. BO bedrijfsopvolging staat u hierin bij met kennis van zaken en jarenlange ervaring.

Kenmerkend voor een fusie is de onderlinge gelijkheid van partijen. Beide partijen gaan op voet van gelijkheid samenwerken in een nieuwe combinatie. Bij een overname is altijd sprake van ongelijkheid waarbij de ene partij de andere overneemt. Maar voor zowel overname als fusie geldt dat daarmee een snellere groei wordt beoogd dan door uitbreiding van bestaande productiecapaciteit. Ook spelen schaal- en kostenvoordelen een belangrijke rol.

Er zijn verschillende vormen van fusie. Uw vertrekpunt en uw doelstellingen zijn voor ons de basis voor het samen vormgeven van het fusieproces.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie dragen de aandeelhouders hun aandelen over. Bedrijf A draagt dus geen activa of passiva apart over aan bedrijf B. Bedrijf B wordt daarmee 100% dochter van bedrijf A. De voormalige aandeelhouders van bedrijf B worden in geld uitgekocht, of verkrijgen aandelen in bedrijf A. Bedrijf B blijft voortbestaan maar heeft geen onderneming meer.

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie worden zowel de activa als de passiva overgedragen. Daarom wordt bij bedrijven die op deze manier fuseren ook wel gesproken van een activa-passiva-transactie. Bedrijf A koopt alle activa van bedrijf B. Bedrijf B ontvangt daarvoor een koopprijs in geld of verkrijgt aandelen in bedrijf A. Bedrijf B blijft voortbestaan maar drijft geen onderneming meer.

Juridische fusie

De mogelijkheid tot juridische fusie is enkel voorbehouden aan rechtspersonen. Bij een juridische fusie gaan een of meer bedrijven op in een ander bestaand bedrijf of twee of meer bedrijven gaan op in een nieuw opgericht bedrijf. De bedrijven die zijn opgegaan in een ander bedrijf houden van rechtswege op te bestaan. De aandeelhouders van deze bedrijven worden aandeelhouders van het bedrijf waarin de andere bedrijven zijn opgegaan.

Het voordeel van een juridische fusie boven een bedrijfsfusie is dat alle activa (en passiva) van rechtswege overgaan naar het verkrijgende bedrijf. Bij een bedrijfsfusie dient bij de overdracht van de activa en passiva de afzonderlijke leveringsvoorschriften te worden nageleefd.

Naast de figuur van de juridische fusie bestaat de figuur van de juridische splitsing. Bepaalde activiteiten worden dan van het bedrijf afgesplitst. Juridische splitsing kan een eerste stap zijn in een verkoopproces van bepaalde bedrijfsonderdelen. Ook bij juridische splitsing kan BO bedrijfsopvolging u adviseren.

Heeft u behoefte aan deskundige ondersteuning bij uw fusie? Neemt u dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Bekijk hier onze overige diensten.