Onze kracht

Onze kracht

 • icon_01Oriëntatie
   
  Een bedrijfsoverdracht heeft vergaande gevolgen. Het is dan ook van cruciaal belang dat u zich uitgebreid oriënteert. In de eerste plaats op uw doelstellingen, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. Maar ook op de emoties die een bedrijfsoverdracht bij uzelf en eventueel andere betrokkenen losmaakt. Om deze zaken duidelijk in kaart te brengen, stellen wij met u een overdrachtsplan op. Dit is een heldere omschrijving van uw verkoop- of uw aankoopplannen.
 • icon_02Doelstelling
   
  De overdracht van uw bedrijf is een grote stap. Breng uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen zorgvuldig in beeld. Wees daarbij realistisch en probeer u alvast zo goed mogelijk in te leven in de situatie na de overdracht. Dat is niet alleen een stimulans voor uzelf, maar u voorkomt zo ook dat u tijdens het overdrachtstraject nog twijfelt. Juist in deze fase zijn wij een nuttige gesprekspartner.
 • icon_03Emoties
   
  Zijn uw doelstellingen helder? Besteed dan ook aandacht aan de emotionele kant van de overdracht. Afstand doen van het eigen bedrijf blijkt voor veel ondernemers moeilijker dan verwacht. Schuif uw emoties niet aan de kant; dit leidt vaak tot vertraging in een later stadium van het overdrachtstraject doordat de emoties toch opspelen. Maak daarom tijd vrij voor deze emoties en bespreek ze met familie of vrienden. In het vervolg van het traject heeft u hier veel profijt van.
 • icon_04Vastgoed
   
  Bij iedere bedrijfsoverdracht komt het vastgoed aan de orde. De huurovereenkomst of de eigendomssituatie hebben invloed op de verkoop en aankoop. Gespecialiseerd in commercieel vastgoed kunnen wij u deskundig adviseren over uw huisvesting. Meeverkopen, eruit lichten of een sale- leaseback constructie?
 • icon_05Ondernemings- vennootschapsrechtDe complexe wetgeving en de voortdurende veranderingen in het ondernemingsrecht zijn ons bekend. De wet flex BV, de wet Bestuur en Toezicht en de wet tot wijziging van het enquêterecht zijn zulke belangrijke wijzigingen. Wij weten wat een ondernemer beweegt, wat hem bezighoudt en wat hem drijft.
   

   

   
 • icon_06Familiebedrijven
   
  Bent u de eigenaar van een familiebedrijf? Realiseert u zich dan dat de overdracht ook voor uw familie een bijzondere gebeurtenis is. Neem ook uitgebreid de tijd voor het bespreken van hun gevoelens. Is het moeilijk om dit te doen, dan ondersteunen wij u hierbij. Wij weten hoe u hiermee om kan gaan. Ga moeilijke vragen niet uit de weg, maar maak deze juist bespreekbaar.
 • icon_07Overdrachtsplan
   
  Een overdrachtsplan is een advies over het te kiezen overdrachts-scenario dat wij voor u vertalen in een plan om de onderneming klaar te maken voor de overdracht. Dat plan stellen wij op door uw wensen en verlangens te inventariseren. Wij luisteren goed naar wat u beweegt in uw keuze tot verkoop of aankoop van het bedrijf.
   

   

 • icon_08 Vele jaren ervaring
   
  Kees en Elzard hebben vele jaren ervaring als notaris en als bedrijfsmakelaar en in dat kader vele transacties begeleid. BO bedrijfsopvolging kent als geen ander alle haken, ogen en hobbels die u tegen kunt komen bij de verkoop van uw bedrijf. Maar natuurlijk kennen wij ook de succesfactoren waarmee we het beste resultaat weten te realiseren bij de overname van een bedrijf.