Bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijf

Medio maart 2014 is er naar alle relaties een brief verstuurd met daarin de gewijzigde organisatiestructuur binnen Van Asch Infrastructuur. Door het overlijden van de toenmalig DGA Wim van der Boon werd Jan Bruinink aangesteld als bestuurder. Namens de familie kreeg hij de eindverantwoording binnen het bedrijf.

De dagelijkse leiding binnen het bedrijf werd overgenomen door Jan-Willem van der Boon, oudste zoon, in de functie van bedrijfsleider. Jan-Willem was al langer werkzaam in het bedrijf en is nu het eerste aanspreekpunt. Daarmee is de continuïteit van Van Asch Infrastructuur voor de toekomst gewaarborgd.

Elzard Engelkens adviseerde ons uitstekend en zeer betrokken, bij de beoordeling van de huisvesting en zorgde voor een meer marktconforme huurovereenkomst voor de resterende huurtermijn.

Bedrijfsoverdracht Van Asch infrastructuur, vanasch.nl