Crowdfunding

Crowdfunding als alternatieve financieringsbron bij Bedrijfsaankopen. De financiering van nieuwe bedrijfsactiviteiten door middel van crowdfunding wint gestaag terrein.
In de eerste helft van 2016 is voor 86 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Daarmee groeit crowdfunding in Nederland opnieuw, maar minder snel dan de afgelopen 5 jaar het geval was. In totaal werden afgelopen halfjaar meer dan 2.700 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd.
Inmiddels zijn er diverse platforms die hun diensten aanbieden bij het verkrijgen van financieringen voor bedrijven. Via de platforms zijn de meest voorkomende zakelijke vormen van crowdfunding :
-Loan based : geldleningen en obligaties met het oog op rente.
-Equatie based: (certificaten van)aandelen met het op dividend en waardevermeerdering.
De dienstverlening door de platforms valt onder de werking van Wet financieel toezicht (‘Wft”). Een platform dat betrokken is bij loan of equity based crowdfunding valt onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’), en dient over de vereiste vergunningen dan wel ontheffingen te beschikken.
Op het platform biedt het bedrijf effecten aan. Ook dit aanbieden valt onder de werking van de Wft, voor het bedrijf geldt in beginsel een prospectusplicht. Maar er zijn vrijstellingen. Een goedgekeurd prospectus is bijvoorbeeld niet verplicht wanneer de effecten een nominale waarde hebben van ten minste Euro 100.000. Evenmin bestaat een prospectusplicht indien de totale waarde van de aanbieding minder dan Euro 2,5 miljoen bedraagt.
Een platform is wel verplicht bij iedere crowdfunding investeerder (consument) een investeerderstoets af te nemen. D e crowdfunding investeerderstoets moet worden afgenomen bij de investeerder/consument die een bedrag van Euro 500 aan investeringen voor het eerst overschrijdt. Indien het totaal geïnvesteerde bedrag het bedrag van Euro 5000 voor het eerst overschrijdt, moet de crowdfunding investeerderstoets worden herhaald, en nadien telkens bij iedere veelvoud van Euro 5.000 investering. Bij de herhaalde investeringstoets mag het platform volstaan met vragen over het vrij belegbare vermogen van de consument. Wel moet de consument steeds worden gewezen op de risico’s die crowdfunding beleggingen met zich meebrengen. De consument kan via het betreffende platform in totaal niet meer dan Euro 80.000 investeren in leningen en in totaal niet meer dan Euro 40.000 investeren in aandelen. Na een negatieve uitslag van de toets kan de consument pas investeren nadat het platform hem actief heeft gewezen op de risico’s. De uitslag van de crowdfunding investeringstoets is niet bindend.

logo-bo-mobile
symbid